Brief History!

A core group of six (6) people took
on the idea of forming a patriotic ... Read more...

Our Mission

A society where every citizen has
the equal opportunity to live a... Read more...

About Us!

We are witnesses to the continuing
social, political and economic... Read more...

I. Pambungad

Parang libag na nakakapit  sa balat ng lahing Pilipino ang suliranin ng korupsyon, dahil sa tindi at lalim ng pagkakakapit nito sa ating kasaysayan.

Tinatantyang hindi bababa sa 30 % ng national budget ang taun-taong nawawala sa korupsyon. Batay dito, P548 billion pesos (approximately US $ 12.66 billion) ang inaasahang makakain ng ating 2011 budget na P1.645T (approximately US$ 37.98 billion). (http://www.pctc.gov.ph/papers/graft.htm)

Noong 2010, ikaapat ang Pilipinas sa pinaka-korupt sa 16 bansa sa Asia ayon sa survey na isinagawa ng Political and Economic Risk Consultancy (PERC), LTD. batay sa corruption perception index (CPI), bilang sukat ng mga nawalang pagkakataon sa pag-unlad.

( http://www.abs-cbnnews.com/nation/03/11/10/palace-downplays-perc-survey)

Sa pangkalahatan, korupt ang Pilipinas batay sa pambansa at pandaigdigang opinyon at may kaisahan na walang kakayanan ang bansa para malunasan ang suliraning ito.

Read more...