Tama na sobra na sadyang hindi ko na kaya. 
Hindi matanggap nitong aking masilang dibdib. 
Ang mga nagaganap dito sa ating paligid. 
Ako yata'y mababaliw, puputok itong utak sa sikip. 
Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mapatid. 
Hetong mga masagwang gawi na laganap sa lawig. 
Modernong lipunan pa naman kung ating.isaisip 

Bakit hindi masupil itong mga walang moda, 
Ang lahat ng nagkalat mga squatter na timawa. 
Marumi sila sa paligid, masagwa sa lahat ng mata 
Sadyang kahiya-hiya sa ating mga dayong bisita. 
Itaboy sila doon sa lugar, na walang makakakita. 
Hayaang pakinabangan, mga lupang tinirhan nila. 
Ng mga malalaking negosyanteng nagpupuno ng bulsa. 
Sa pangakong ikauunlad nitong makabago nating bansa 

Itong namang mga magsasaka'y, hindi ko maintindihan. 
Sa kanilang kahirapan bakit tudong umaangal. 
Ano pa bang ipinagmamaktol sa kanilang kalagayan? 
Buti na nga't kahit papaano sila namay naaambunan. 
Biyayang handog ng panginoong sa kanila´y nagmamahal. 
Lalo na kapag may pyesta´t ang serbisyo'y kailangan. 
Oo ngat madalas libre, pero ganon na lang kung papurihan. 
Kahit alipin lamang sila'y, pinapakisamahan din naman. 

Heto pang mga obrero, makasigaw akala mo kung sino. 
Sa gitna ng kalsada kung maka-hingi ng umento 
Lagi nang binabatikos among sa samahan ay seryoso. 
Nais pa yatang bawasan, pinaghirapang mga tubo. 
Butihi't edukadong tao, nag.aral ng tudong- tudo. 
Haligi nitong bansa,sa ekonomiya pang-asenso. 
Kaya´t dapat na magtiis at maghintay itong mga loko. 
At kung hindi magtigil , itapon doon sa kalabuso. 

Heto ding mga katutubo na walang alam sa mundo. 
Kung maka-atungal at makapag sintemyento. 
Akala mo´y may mga alam sa promlema ng bayang ito. 
Eh ano ba kung itaboy sila sa mga lupang ninuno? 
Sila nama´y mga taboy din lamang at walang mga titulo. 
Bakit hindi nila ipaubaya ang likas-yaman ng bayang ito. 
Sa kamay ng mga malalaki, matatalino´t magagaling na tao. 
Nang itong bayan nati´y kagiliwan naman ng mga dayo. 

Bulag na nga bang talaga ang ating mga mata 
At hindi natin nakikita mga kapalaluang laganap na. 
Kung hindi matitigil at sadyang di masasawata 
Kahiya-hiya itong ating bayang papaunlad na sana. 
Sa mga mata ng dayuhan tayoý walang mga etiketa. 
Hindi dapat mag-rally, hindi dapat mag-protesta. 
Dapat ng lipulin mga reklamador na aktibista. 
Mga subersibong umaangal sa hirap daw nitong bansa. 

Sadya ngang di ko masakyan,itong inaalburuto ng bayan 
Bakit inerereklamo ang mga nagaganap na katiwalian. 
Mula sa malakanyang hanggang sa mga ministrong upuan. 
Hindi ba nila batid itoy mga taong kagalang-galang ? 
Kung limpak man ang malustay hindi dapat na pakialaman. 
Pagkat ang mga taong ito'y ibinoto ng buong bayan. 
Kung di man sa balota, silang lahat nama´y namuhunan. 
Makuha lamang mga pwestong, ngayoy pinagpapasasaan.

Bakit hindi natin pansinin ang mas laganap ngayon. 
Mga tiwaling nagaganap kahit na sa kung saang nayon. 
Ayaw magdagdag ng buwis kulang pa raw sa panlamon. 
Mga patay gutom na magnanakaw bituka´y buhol-buhol. 
Tinapay na milindal, padukot sa tindahan na iniskor 
Dahil anak daw ay naghihingalo at walang maipalamon. 
Buktot na dahilang hindi magagap nitong aking dunong. 
Bakit hindi magkayod ng buto o maghintay na lang ng tulong. 

Kung totoo mang naghihirap, di ba´t iyan ay kapalaran? 
Lalo na itong mga masang busabos kung turingan. 
Mga magnanakaw silang hindi dapat kaawaan. 
Dapat sa kanila´y bigyan ng aral doon sa kulungan. 
Wala silang karapatang mag-reklamo o umangal man lang. 
Mga utak nila´y walang alam sa ngalan nitong kaunlaran. 
Kaya kung hindi mananahimik at laging nakaatungal. 
Mabuti pa´y tapusin sila, at patahimikin na ng lubusan. 

Kung ang ugali ninyo´y sadyang hindi magbabago. 
Sa kaunting pahirap daw, laging naka alsa sintemyento. 
Ano na ang mangyayari sa lipunan nating moderno. 
Kung sa mga planong kaunlaran laging nakatutol kayo. 
Baka dumating ang araw magsawa na itong mga henyo. 
At layasan bigla kayong kakamot-kamot ng mga ulo. 
Kakayanin kaya ninyong paandarin itong ating mundo? 
Pagyamanin itong ating bayan sa lakas ng mga kamay nyo? 

Kaya nga´t ang samo ko´y, maghunos-dili lahat kayo. 
Mag-isip ng mabuti ng marating natin ang asenso. 
Isumpa ang mga erehe at yaong mga walang modo. 
Lahat ng mga aktibista ganon din ang mga subersibo. 
Lahat ng tumututol sa landas ng pag-asenso. 
Wag lang pansinin ang bayan kung waldasan man ng pondo. 
Ang masa ay balon naman ng perang walang pagka-tuyo. 
Itataas lang ang buwis tapos na uli ang problema mo. 

Gaya ng aking sinabi at lagi kong sa inyo´y uulitin. 
Tayo ngayo´y dapat mabahala at hindi dapat maliitin 
Itong mga nagaganap na suliranin, sa paligid natin. 
Ilang panahon pa't, kapag sadyang hindi natin napigil. 
Itong mga patay gutom baka matutong maningil. 
Sisingiling nilang lahat,sampu ng mga mangingikil 
Mga nagpasasa sa bayan , at yun daw mga salarin 
Sanhi ng kanilang paghihirap at walang katapusang pagkasikil. 
kakaripas tayong mga lintik , ng walang tingin tingin.