Ano  na ang nangyayari ano na ang nagaganap?
Sa lupang sinilanga´y  ano na ang pumatak.
Kapalaran nitong baya´y bakit nilalamusak.
Kumukulo na ang mga tiyan, tuliro pa rin mga utak.
Habang nagsasaya itong mga  tusong bayawak.
Nagpapasasa sa kaban, sa pwesto´y nagpapasarap
Kung ang ating baya`y, malaon nang nagugutom.
At sa tuwi-tuwina´y pangako ang pinalalamon.
At kapag nag-tanong sa pangakong di malulon.
Pilit na isusubo sa bunganga , ay bala at kanyon.
Saan na patutungo  itong bukas na nilalayon.
Saang kangkungan pupulutin bukas nating nilalayon?
May silbi ba ang liwanag ng araw sa bawat umaga.
Kung paningi ý nagdidiliryo sa labis na pag-durusa.?
Kung  katarunga´y walang mukha sa kumpol ng mga luha.
Ano na ang wangis ng bukas na sa atin ay inihahanda.
Saan mamumulot ng sagot sa tanong ng mga bata,?
Ano ang kanilang kasalanan bakit ngayo´y nagdurusa,
Sa ibabaw ng tigang na lupang kanilang dinadakila ?
Sa hapdi ng bawat latay na naiiwan ng kanyang nakalipas.
Ay hapdi ng sugat na di maghilom sa bawat nyang magdamag.
Bangungot na kahit sa gitna ng nakasisilaw na liwanag.
Kapalarang kapara´y isang binulok at lusaw na pangarap.
Malabnaw na tugon sa matayog na alon ng ating hinagap.
Ng mga diyos  sa lupa na nag-gapos ng ating mga palad.
Nagpalahaw sa ligaya sa ibabaw ng ating mga sugat.
Ano na ang bukas na darating sa lupa nating ito.
Kung sa kanya ngayong karamdama´y walang kumikibo?
Parang sakit na nakakahawa at walang makahipo.
Nagnanaknak na sugat ng sistema sa lipunan  ito.
Bawat matang makapansi´y parang umid na yumuyuko.
Ikinahihiya ang kababuyang sa lupang ito´y  uminsulto.
Kahihiyang  buong-buong nakalukob sa ating pagkatao.
Kung gayon nga´y ano na ang bukas sa lupang pangako?
                                                                                                     Epoy/02/06