Ang Sentro ng Kultura at Wika ng Austria at Pilipinas (Zentrum für österreichiche und philippinische Kultur und Sprache) isang bagong tatag na institusyon dito sa Austria sa pakikipagtulungan ng PINAS FIRST ay maglulunsad ng isang linggo ng kultura at wika (Eine österreichiche und philippinische Kultur und Sprachwoche)

Gaganapin ito sa ika-2 hanggang ika-6 ng Agosto sa Volkshochschule Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien. (Tignan ang poster at brochure.)

 

Ang paglulunsad na ito ay bahagi ng layunin na itaguyod ang kultura at wika ng Pilipinas para sa kabataan. Katulad ng pinahalagahan ni Dr. Jose Rizal, ang sabi nya: 

                             „Ang hindi magmahal sa sariling wika, 

                               Mahigit sa hayop at malansang isda,“ 

 

Kasama din sa layunin, ang pag-aaral ng Deutsch para sa mga kababayan na matagal ng naninirahan dito sa Austria subalit nahihirapan pa rin magsalita ng Deutsch.

 

Dahil dito inaanyayahan namin kayo na maging bahagi ng paglulunsad na ito sa pamamagitan ng :

  • pagsali o pag-enrol ng inyong mga anak (may edad 10 taon pataas) sa mga gawain nakahanay sa brochure.
  • ipabatid ang proyekto sa iba pang magulang o indibidual o organisyasyon ng mga Pilipino dito sa Austria.
  • dumalo sa pagtatapos na gagagnapin sa ika-6 ng Agosto 2010, 7pm.

Inaasahan namin ang inyong pagpapaunlak sa paanyayang ito. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan kay: