Ang iyong kahapong kakambal ng hinagpis.

Sa iyong kasaysayang ginabayan nitong lupit.

Bawat buntong hiningang tila laging maiimpit.

Kay-ilap na kalayaang sa lupa mong ninanais.

Kadenang umaalipin sa lahi mo`y nakasabit. 

 

Ang iyong kasaysayang labis na binusabos.

Ng mga dayuhang sa ganda mo`y naalindog.

Nagtampisaw sa ganda sa yaman mo`y nagpakabusog.

Kapalit ng pangakong, sibilisasyong di mahinog-hinog.

Mapurol  na pag-unlad ang sa iyo ay inihandog.

 

 At ng ikaw ay biyayaan ng huwad ng kalayaan.

Sa tigas ng iyong dalangin at pakikipag-laban.

Santambak na tuta ang siyang nagsalimbayan.

Kalahing  mga taksil sa laya mo`t  kapakanan.

Nagtuloy ng ligayang sa dayo´y pakinabang.

Itinali kang alipin sa sabwatang mapanlinlang.

 

At sa tuwinang masasaid at mag-aalsa ang iyong kamao.

Igigiit mga karapatang ipamamana sana sa iyong mga bunso.

Lilitaw ang kulay ng mga tusong nagmumukhang santo.

Kung hindi panlilinlang,kung anong lupit at mga dilubyo.

Dadahasin ang bayang nangarap ng tunay na pag-suyo.

Kahapon lang sa mahabang pagwawala ng isang diktadura.

Nag-alsa ang sambayanang naghangad ng iyong laya.

May mga biglang nangakong  mamuno sa landas ng pag-asa.

Gabundok na pangako at kung ano-ano pang tamis ng dila.

 Mga pangakong katumbas ay kasimlambot ng mga bula.

Kaya ang mahaba mong kahapon ay sadyang walang palad.

Sa kamay nitong mga trapo, puro pangako at dahas.

Bawat  makakapit sa trono sadyang pinakahahangad.

Walang katulad na pagdurusa at labis na paghihirap.

Kaapihan sa buong bayang, sa lahi mo`y lumalamat.

Habang nagpapakabusog itong mga magkakasabwat.

 

Kaya ang tanong ay  kung mayroon pa bang langit?

Ang bukas sa palad mo ng mga bunso pang sasapit.

Kung ang iyong kasaysayan ay sya ring paulit-ulit.

Ipinauubaya ang sariling bukas sa mga diyos na malulupit.

Mga impostor sa lupang lumilikha nitong pait .

 

Kung ang iyong kasaysaya`y mananatiling walang silbi.

Sa isip ng mga anak kung wala ring hatid na mensahe.

Ang kahapon mo`y mauulit tulad din sa isang bingi.

Walang silbing mga aral, bawat umaga mo ay pighati.

Hanggat di nakikita ang daan sa paglaya ng iyong lahi.

Kalayaang pinapangarap, magsisilbing guni-guni.                                                                         EPOY/8/06