Ano itong bagay na kumapit sa dibdib?

Diwang sumibol sa puso at isip.
Pagmamahal sa lupa´y bigla nang tumigib.
Ibinunga ng habag na  sa katauhan ay sumiksik.
Nagmulat na diwang malaon ding naidlip.
 
Ngayon nga at nagmulat ang natulog na diwa.
Matang nakapikit bigla´y napagitla.
Sa mga nagaganap sa lupang sinisinta.
Mga sanhi at ugat ng kanyang pagdurusa

Kaya´t itong puso´y agad ding namanata

 

Namanata sa bayang maghandog ng limos.

Mag-alay ng pag-ibig sa lugmok niyang ayos.

Mangarap ng layang pinaka-irog-irog.

Isaboy sa lupang natigmak ng lungkot.

Mabaklas ang kadenang sa leeg nakagapos.

 

Ngunit sa lupang ito, kung ang umibig ay bawal.

Punglong pumupuksa ang pangako ng mga hangal.

Dahil sa pag-irog na matayog at marangal.

Malinis na hangaring makamit ang layang mahal.

Sa bayang sa labis na hirap malaon nang umaangal.

 Kung gayo´y ano sa tingin ang sadyang tamang lunas.

Kung hindi rin lang ang pag-ibig at tunay na pagliyag.

Paghahandog ng pansin sa sugat nyang nagnanaknak.

Paglalayag sa katotohanang magbubulgar sa lahat.

Mga kabulukang lumalamon sa bawat niyang bukas. 

 

At kung sa pag-ibig at paghahayag ng damdamin.

Tuwinay may mga salaring laging naka-imbing.

Nag-aamba ng panganib at naghahasik ng lagim .

Sa pusong may dalisay at tunay na pagtingin.

Ano pang tayog ng panata ang kailangang paigtingin.

 

 

                                                           Epoy/09/06