- Sa  mga Pilipinong  nahahabag sa kalagayan ng ating bayan -Anong silbi mayroon ang iyong awa, para sa lupang lumuluha

Kung tigang ang pang-unawa, sa anyo nyang nakaluksa.

Ang larawan mong nagpapakumbaba, may hatid bang halaga

Kung bingi naman ang iyong kaluluwa sa sigaw ng  tadhana.

Kung ang mata´y piniringan ng sariling mga haka-haka.

May halaga rin bang maihahandog  abuloy mong mapagpala.

para sa  pagsikad nitong gulong, na  langit ng paglaya.

Ilang alon man ng luha´y, di  maiibsan ang uhaw ng lupa

Kung ang  diway walang kahit, isang butil ng pang-unawa.

Sa kanyang lunos na kalagayan, at sanhi ng pagdurusa.

Ang iyong  pag-aalinlangan, o kaya´y pagwawalang bahala.

Ang pagiging matayog na hambog, at pagmamataas na akala.

Kailan man ay di makahihilom, sa sugat na kanilang nililikha ...

Hindi sapat ang mangarap,  kailangan ay puspusang pag-gawa. 

Anong saysay ng pananangis, kung ang diwa´y laging tininikis.

May takot-alinlangang isambulat, itong laman ng dibdib.

Sa pagtatahi ng akalang , wala ring mahihita itong nais

Kalayaan nitong bayang, hindi na nga lubos na matitigib.

Sa mangmang na paniniwalang, walang kakayanan itong isip.

Sa pag guhit ng kapalaran,at paglikha  ng sariling langit.

Sa isip mo nakasalalay, at sa tanging lakas ng iyong bisig.

 

Kung ang pangarap na bukas, nitong ginigiliw na bayan.

Ay lagi na lamang nasa kumpas, ng mga tusong dayuhan.

Saan ngayon hahantong, ang ina-asam mong kaunlaran.

May mga butil bang ibubunga,  ang iyong pagdarasal

Na magluluwal ng kasaganahan, sa lupa nating minamahal.

Tayong kinakatas ang dugo´t, pati dunong ay kinakamal.

Ng mga dayong panginoon, at mga lokal na garapal.

Kung sadyang taus sa puso, ang iyong pagmamahal.

At sa  kalagayan ng bayan,  totoong  nagdaramdam.

Bigyan mo ng pansin, tunay niyang kasaysayan.

Doon lamang mababatid, lahat ng sanhi at dahilan.

Bakit siya nalugmok,  walang kasing pait na kapalaran

Saka lamang mabubuhay,  diwa mong makabayan.

Doo´y magbabagang apoy, luha mong  nanlalamlam.

 

  

                                                                                              Epoy/01/06