Anong uri ng bunga ang sa iyo ay sumilang ?
Sa malawak mong lupang tigib ng ganda´t  yaman.
Anong lahi itong hindi yata pangkaraniwan.
Lumaganap sa lahat ng sulok ng iyong kapuluan.

Kulay kayumangging sa balat mo´y nananahan.

 

Totoong hindi nga pangkaraniwan itong iyong lahi.

Takbo ng kanyang puso di mawari nitong budhi.

Sa kanilang aping kalagaya´y tila hindi atubili.

Paghihirap ng iyong mga anak parang wala sa sarili.

Kalayaan mo´t bukas bakit ipinauubaya sa mang-aapi. 
Sa sawing kapalarang lumatay sa iyong kasaysayan.

Bakit nakangiting tila walang pakiramdaman.?

Sa pagka-alipi´y bakit  masayang gumagampan.

Bukas palad na nakatawa sa hambalos ng kalupitan.
Tila maligayang mamaluktot sa kirot ng mga laman.  

Anong lahi kang totoo sa iyong kamalayan.?
Bakit hindi kumikibo sa iyong kalagayan. ?

Binubusabos mong mga anak, bukas ay pasasaan.?

Hindi ka ba magtatanong sa mga sanhi at dahilan?

Itong lupang napalugmok, sa labis na karalitaan.?

 

Lahi mo ba ay sadyang likas, na tamimi at kimi.

Walang pakiramdam sa bumabayong labis na pighati.

Manhid ba ang mga puso, sa panaghoy ng buong lahi.

Katarungang pinangrap, bakit tila pinagbibingi.

Ang  kumukulo mong damdamin, hanggang kailan magtititmpi.

  

                                                               EPOY/10/ 06