(ang bagong nilang pakana)

At nang magwala ang mga aso sa lansamgan.

Sa utos ng amo ay nanibasib sa buong bayan

Matalim na pangil nakaamba sa mamamayan.

Patahimikin itong umuungol sa labis na kahirapan.

Ang kanilang pagtutol kailangan nang wakasan.

 

Subalit sa mga katawang nilapa, di yata nakuntento.

Dahil ang pag-aalsa´y lalong nag-aalburuto.

Galit ng mamamaya´y tuminding parang bagyo.

Higit na nagkaisang wakasan ang mga panloloko.

Nabuo ang kanilang hanay, mas matibay mas solido.

 

Kaya´t naghulma nagpanday at lalong naghasa.

Ng bago nilang pangil na pamuksa sa madla.

Tuluyan nang wawakasan, natitira pang demokrasya.

Kahit ang umutot ngayon, ituturing nang terorista.

Anti terrorism bill ang tawag sa kanilang pakana.

 

Kaya ng binyagan ang batas na naka uulol.

lumundag sa tuwa itong mga dayong mapanulsol.

Sapagkat  sa kanilang mga nais ay wala nang tututol.

Kung mayroon man,  hininga nila´y agad ipapuputol.

Sa bangis ng bagong batas na sa masa ay ipangpupukol.

 

Kung bakit sa pag amot ng karapatan sagot nila ay karahasan.

Sa paghingi ng katarungan,kamay na bakal ang ilalaan.

Laging ibibigay ay pangako sa tumitinding kahirapan.

Sa damdaming nanglilimos katumbas ay Kamatayan.

Punglong kumikitil ambag nila sa bayang lumalaban.

 

Kaya  gaya ng dati, sadyang sila´y hindi natututo.

Sa aral ng kasaysayang sa utak nila ay di tumitimo.

Ginigipit nila ang bayan upang lalong magsilakbo.

Gatong sa mga damdaming kay tagal nang kumukulo.

Sasambulat ang galit sa sabwatan nilang mapanudyo.

 

                                                                                              Epoy.02/12/07