Inuliwal ka sa bunganga ng mga ganid na agila.

Mga dambuhalang naghahanap ng bayang malalapa.

Sa buong daigdig naninilo ng mga mabibiktima.

Pamumugaran ng kanilang ligaya´t pagnanasa.

Paglilibangan ng mga mabangis nilang luho at tuwa.

 

Tusong mga puso ang sa iyo ay lumikhang ganid.

Sabwatang mga hayok sa pagsilang mo ang pumaligid.

Isang heganteng talunan at bagong tusong mandaragit.

Kasabwat mga traydor na kadugong sa baya´y nanghagis.

Sa ngalan ng pabuya´t kapangyarihan´y baliw na nagpagamit.

 

 

Sumpa kang iniluwal sa kasaysayan ng aming lupa.

Nagbunga´t naghandog ng walang kasing pait na pagdurusa.

Sa  bayang nagpagal sa pakikihamok upang lahi ay lumaya.

Kabiguang mapasakamay ang layang kay laon ding ninasa.

Umagaw sa aming tuwa at pananabik sa pagsibol ng umaga.

 

Biente milyong dolyar ang halaga ng iyong kabangisan

Halagang gumapos ng aming laya´t masaganang kinabukasan.

Kaya hanggang ngayo´y kadena kang dagok na nakadagan.

Sa katawan ng lupang ang pag unlad ay tila walang puwang.

Umuungol sa hagupit mong sa mga pangarap ay pumapaslang.

 

Ang  aming kasaysayang mapanlinlang na nilaro´t binaluktot.

Pilit kang itinago sa mga kwento at katagang malilikot.

Tagapagligtas ka pa nga ang sa utak nami´y pilit ikinutkot.

Upang tanggaping maluwag at damdami´y huwag ng mag-amok.

O mag-alsang nag-aalimpuyo´t sa pang-aalip´y laging manikluhod.

                                                                                   

                                                                                             EPOY