Sa iyong mga kamay inako mo ang tungkulin.

Itindig, ipaglaban ang laya ng bayang inalipin.

Sa kamay ng manghahagis diwa mo ay tumaimtim.

Isulong hanggang wakas ng laya nitong lahi´y kamtin.

Mabusilak mong puso sa takot ay di  nagpasaling.

 

Pagkat ang iyong pag-ibig ay katumbas ng panata.

Paglingkuran ang bayang ng dayo´y ginagahasa.

Itatakwil ang manlulupig upang lupa´y sumagana.

Sa kadena ng pang-aapi´y buong tapang na sumagka.

Inihandog mo pati buhay  kapalit ng layang ninanasa.

 

Kaya ngayo´y aming gabay ang iyong kasaysayan.

Insperasyong  bumubuhay sa mga damdaming lumalaban.

Sa patuloy na pag gigiit ng aming mga karapatan.

Ang uring inaalipin ngayo´y buong tapang na naninindigan.

Kaya kahit libong sibat di na nila kayang sagkaan.

 

Gaya mo ay hindi naging hadlang ang  pagka babae.

Upang humarap sa panganib at dahas ng mga mang-aapi

Tumindig sa gitna ng mga laban at nangahas na ipagwagi .

Mga pangarap at adhikang kay laon nang minimithi.

Gabriela , gabriela, wangis ka ng inang sa baya´y nag hehele

 

Dahil ang tinig mo ngayon sa buong baya´y naririnig

Kaya sa iyong pagbabalik kami ay iyong kapanalig

Isusulong natin ang laban, tayong itinuring nilang maliliit.

Sa kongreso ay bigyang puwang laban nati´y igigiit.

Tayong laging dinalita ngayo´y matayog na nakatindig.