Anong pinag ngangak-ngak ng unanong pandak.

Parang baliw na lorong putak ng putak .

Kahit alam na walang kahulugan ang mga dinadakdak.

Pilit nag nagkukunwaring matino ang kanyang utak.

 

Puro bulang pangako sa bayan ay nilalagak.

Dapat daw maging halimbawa tayong mga pilipino.

Sa pagsasakripisyo para sa pag-unlad ng bayang ito.

Maghigpit daw ng sinturon kahit utak matuliro.

 

Sa pagkakatirik ng mata sa gutom daw huwag patatalo.

Sapagkat tayo daw mga Filipino totoong mga maginoo.

Kaya ang panawagan nitong hangal na bansot.

Sa pagtitiis tayo'y dapat na masubok.

 

Kahit bawat araw, bawat lumipas ay lugmok.

Bayang nagtitiis, sa pangako ay mabusog.

Habang itong lupa'y pinagpipistahan ng mga salot.

Ka kanilang kasakiman tayo'y nagdurusa,

 

Sa kanilang karangyaan tayo'y nagluluksa.

Sa kanilang katusuan tayo´y ginagawang tanga.

Karapatan at patrimonya nati'y kanilang ginagahasa

Ngunit ang tiyak natin, hindi palaging  kanila ang umaga.

 

                                                      epoy